See product options

Fox Leader Racks

Преглед на продукта

Standard Leader rack

Стойката за лидер позволява всички видове предварително вързани лидери да бъдат съхранявани с помощта или на металната част, или на формованите секции на капака. Тези стойки могат да съхраняват до 10 предварително завързани лидера, включително компоненти на системата за олово.

Стойка за лидер XL Leader rack

Стойката XL Leader е с по-дълго напречно сечение, което позволява да се съхраняват по-дълги предварително вързани лидери, като се използва или металният част, или формованите секции на капака.Тези стойки могат да съхраняват до 10 дълги предварително завързани лидера, включително компоненти на системата за олово.