See product options

Fox EDGES™ Removable Flying Back Weights

Преглед на продукта

  • Подвижни летящи задни тежести
  • Проектирани да се плъзгат обратно по основната линия по време на замятане, за да помогне при позиционирането й
  • Намалена вероятност рибата да се уплаши в района на линията
  • Може да се добави към линията по всяко време
  • Линията се прокарва през съответните прорези на пластмасова вложка и тежест
  • След това вложката се фиксира в обратна посока
  • Предотвратява необходимостта от демонтиране на основната линия
  • 10гр
  • 5 броя в опаковка

Риболовен канал