See product options

Fox RX+ Security System

Pregled proizvoda

  • Sistem se sastoji od RX+ svjetla, RX+ daljinskog upravljača i RX+ senzora
  • RX+ svjetlo, daljinski i senzor dizajnirani su da rade s Fox Rx+ Micron signalizatorima i Rx+ prijamnikom.
  • RX+ svjetlo može se koristiti kao osvjetljenje u šatoru s daljinskim upravljačem ili/i povezano sa signalizatorima da se upali kada imate griz. Također ga možete koristiti vani za osvjetljivanje vode na poziciji. RX+ svjetlo povezano sa RX+ senzorom može se koristiti kao sigurnosno svjetlo
  • RX+ senzor je PIR pasivni infracrveni senzor pokreta koji se može povezati s RX+ svjetlom, RX+ prijamnikom i RX+ daljinskim upravljačem. Kada RX+ senzor detektira pokret, šalje signal uparenom uređaju, aktivira RX+ prijamnik ili pali RX+ svjetlo
  • RX+ Daljinski upravljač može se povezati s RX+ svjetlom i RX+ senzorom za daljinsko upravljanje svim funkcijama