See product options

Fox EOS Ready Rigs - x3 Wide Gape

Pregled proizvoda

  • Jednostavni i učinkoviti gotovi predvezi
  • Sa super pouzdanom Wide Gape Beaked Point udicom
  • 20cm Naturals Coretex materijala
  • Omča za stavljanje na vrtilicu
  • S Anti Tangle Sleeve navlakom
  • Upakirano u kartonskom pakiranju koje se može reciklirati
  • Dostupni od 25lb veličina 4, 20lb veličina 6 i 20lb veličina 8
  • 3 komada u pakiranju