See product options

Fox EDGES™ Ronnie Spinner Rigs x3

Pregled proizvoda

  • Najpopularniji pop-up predvez na sviijetu
  • Jednostavno dodajte vaš odabrani material za predvez
  • Kwik Change Hook vrtilica veličine 11
  • Edges Medium Curve udica
  • Trans Khaki Shrink Tube
  • Kuro Micro Hook Ring vrtilica
  • Trans Khaki Hook perla
  • Pričvrstite vaš mamac na Micro Hook ring vrtilicu koristeći Bait Floss
  • Idealno za većinu terena