See product options

Fox EDGES™ Naturals Submerge Power Grip Lead Clip Leaders

Pregled proizvoda

  • 3 x 75cm Submerge Naturals već pripremljeni bezolovni leader
  •  Endges Naturals komponente posložene za idealnu prezentaciju s olovom
  • Dolaze s Power Grip Tail Rubbers gumenim kapicama, Safety Lead Clip kopčama veličina 7, Micro Anti Tangle Sleeve cjevčice protiv zapetljavanja i Kwik Change Swivel vrtilice veličina 7
  • „Naturals“ boje, tamnozelena i neupadljiva
  • Dostupne verzije od 30lb i 40lb
  • Dolaze u kartonskom pakiranju koje se može reciklirati