See product options

Fox EDGES™ Naturals Submerge Leaders

Pregled proizvoda

  • 3 x 75cm Submerge Naturals već pripremljeni bezolovni leader
  • U paketu se također nalaze Kwik Change Swivel veličina 7 i Micro Anti Tangle Sleeve cjevčice protiv zapetljavanja 3 komada
  • „Naturals“ boje, tamnozelena i neupadljiva
  • Dostupne verzije od 30lb i 40lb
  • Dolaze u kartonskom pakiranju koje se može reciklirati