See product options

Fox EDGES™ Naturals Submerge Leader

Pregled proizvoda

  • Fantastično tonući bezolovni materijal za leader
  • „Naturals“ boje, tamnozelena i neupadljiva
  • Vrlo suptilna, izvanredno tone i prianja na sve konture vodenih korita
  • Lako se spaja pomoću Edges Easy Splice igle za spajanje
  • Dostupna u verzijama od 30lb, 40lb i 50lb
  • 10m po špuli