See product options

Fox EDGES™ Naturals Submerge Heli Rig Leaders

Pregled proizvoda

  • 3 x 75cm Submerge Naturals već pripremljeni bezolovni leader
  • Edges Naturals komponente posložene za idealnu helikopter prezentaciju
  • Dolaze u paketu sa: 3 x Heli Buffer Sleeves cjevčice, 3 x Tapered Bore Beads perle, 3 x 0.5mm Leader Silikon, 3 x Size 7 Heli vrtilice, 3 x Micro Speed Links kopče i 3 x Micro Anti Tangle Sleeves cjevčice proziv zapetljavanja
  • „Naturals“ boje, tamnozelena i neupadljiva
  • Dostupne verzije od 30lb i 40lb
  • Dolaze u kartonskom pakiranju koje se može reciklirati