See product options

Fox EDGES™ Naturals Leadcore

Pregled proizvoda

  • Naturals Leadcore je pleteni leader s mekom olovnom sredinom od kojeg se može napraviti vrlo otporni tonući leader.
  • „Naturals“ boje, tamnozelena i neupadljiva
  • Granica izdržljivost materijala - 50lb
  • Dostupan u verzijama od 7m i 25m