See product options

Fox EDGES™ Naturals Leadcore Leaders

Pregled proizvoda

  • Izrađeni od Edges Naturals 50lb leadcore materijala
  • 3 x 75cm
  • U paketu se također nalaze Kwik Change Swivel vrtilice veličina 7 i Micro Anti Tangle Sleeve cjevčice protiv zapetljavanja 3 komada
  • „Naturals“ boje, tamnozelena i neupadljiva
  • Dolaze u kartonskom pakiranju koje se može reciklirati