See product options

Fox EDGES™ Naturals Leadcore Heli Rig Leaders

Pregled proizvoda

  • Izrađeni od Edges Naturals 50lb leadcore materijala
  • 3 x 75cm
  • Endges Naturals komponente posložene za idealnu helikopter prezentaciju
  • Zavezana omča na jednom kraju za lako spajanje na najlon i Speed Link kopča na drugom kraju za olovo
  • Dolaze s 3 x Heli Buffer Sleeves cjevčice, 3 x Tapered Bore Beads perle, 3 x 0.5mm Leader Silicone tuba, 3 x Heli Swivel vrtilica veličina 7, 3 x Micro Speed Links kopče i 3 x Micro Anti Tangle Sleeves cjevčice protiv zapetljavanja
  • „Naturals“ boje, tamnozelena i neupadljiva
  • Dolaze u kartonskom pakiranju koje se može reciklirati