See product options

Fox Edges Naturals Copper-Core

Pregled proizvoda

  • Teški upleteni leader pogodan za spajanje s podatnom bakrenom jezgrom
  • Teži od ostalih bezolovnih materijala za leadere
  • Podatniji od leadcore materijala s olovom
  • Leader materijal koji savršeno prianja na dno, ne plaši ribu
  • Granica izdržljivost materijala - 50lbs

Dolazi na špulama 7m