See product options

Fox EDGES™ Essentials Tungsten Anti Tangle Sleeves - Standard

Pregled proizvoda

  • Namijenjene sprječavanju zapetljanja prilikom zabacivanja
  • Dodatna težina materijala cjevčica, volfram, pomaže da vaš predvez bolje prione na dno
  • 8 cjevčica u pakiranju
  • Dolaze u kartonskom pakiranju koje se može reciklirati