See product options

Fox EDGES™ Essentials Rig Link & Tungsten Sleeve

Pregled proizvoda

  • Mala žičana „quick link“ spojnica za predvez
  • Idealne za brzu promjenu predveza
  • A lakoćom možete izmjenjivati između Ronie, Hinge i Combi predveza
  • Dolaze s tungsten sleev cjevčica za fiksiranje predveza
  • Tungsten Sleev cjevčica dodaje težinu potrebnu za balansiranje popo up mamca i za potapanje preveza
  • Dolazi u kartonskom pakiranju koje se može reciklirati