See product options

Fox EDGES™ Naturals Silicone Sleeves

Pregled proizvoda

  •  Idealni za prekrivanje vrtilica kako bi spriječili zapetljanja i za zaštitu Speed Link spojnica
  • Dolazi u kartonskom pakiranju koje se može reciklirati