See product options

Fox Halo Illuminated Marker Pole Remote

Opis produktu

  • Zasięg 350 m w linii prostej (moc baterii, rośliny i warunki pogodowe mogą zmniejszyć zasięg)
  • Może współpracować z czterema markerami Halo Illuminated Marker Pole
  • Czas czuwania pilota (z nowymi bateriami dobrej jakości) wynosi około 833 dni (2.28 lata)
  • Czas pracy pilota (z nowymi bateriami dobrej jakości) wynosi około 13 godzin (46,800 wciśnięć przycisku)