Latem nie jest łatwo przechytrzyć największe okazy ze względu na dużą aktywność mniejszych ryb. Zobaczcie ostatnią letnią zasiadkę Kuby w tym sezonie i inwazję amurów jaką doświadczył.