See product options

Fox Halo Illuminated Marker Pole Capsule

Opis produktu

  • Wielokolorowa z wyborem sześciu kolorów: czerwony, zielony, niebieski, bursztynowy, purpurowy, biały
  • W celu przedłużenia działania baterii najlepszymi kolorami są czerwony, zielony i niebieski. Wówczas orientacyjny czas działania wynosi 130 godzin. Z kolei kolory bursztynowy, purpurowy i biały skracają czas użytkowania do około 75 godzin
  • Czas działania kapsuły w trybie czuwania (kapsuła jest włączona, ale dioda LED wyłączona) wynosi około 552 godzin/23 dni (przy włożonych nowych bateriach dobrej jakości)
  • Kapsułę można zapalić i zgasić za pomocą pilota Halo Remote (zasięg 350 metrów w prostej linii), który jest dostępny oddzielnie