Tri Bomb In Line

See product options

Opis produktu

• Skupiona masa zwiększa opór • Stabilne podczas rzutu • Wersja z krętlikiem i centryczna • Kolor brązowy i zielony