See product options

Kling On Leads

Opis produktu

• Unikalny ciężarek Foxa • Niski profil i wypustki doskonale utrzymują ciężarek na stokach • Idealne w wodach bieżących oraz przy dalekiej wywózce • Wersja z krętlikiem i centryczna • Kolor brązowy i zielony