Horizon™ In Line

See product options

Opis produktu

• Sześciokątny przekrój sprawia, że ciężarek jest idealny do dalekich rzutów • Bardzo stabilny w locie • Płaskie boki pomagają utrzymać się na dnie • Wersja z krętlikiem i centryczna • Kolor brązowy i zielony