See product options

Exocet ™

Opis produktu

• Ciężarek do dalekich rzutów z przesuniętą do przodu masą • Bardzo stabilny w locie • Pozwala na rzuty ponad 200 m • Wersja na krętliku • Kolor brązowy i zielony