Royale™ XXL

See product options

Náhled produktu

Gigantick y Royale XXL se uk azal jako jeden z neprod avanejs ich bivaku vsech dob a stal se jedn im z nejobl ibenejs ich bivaku vsech ryb aru v Evrope_ Tento bivak opatren y temi nejleps imi vlastnostmi je ide aln i pro ryb are kter i vyzaduj i dostatek prostoru ale tak e se chtej i v bivaku postavit coz se muze hodit pri prevl ek an i a jin ych cinnostech_ Vyrobeno z odoln eho nylonu s 5000hp Pevn a hlin ikov a konstrukce kter a je nalakov ana cernou pr askovou barvou Vets i zadn i panel a vets i zebra kter a zvysuj i celkov y prostor v bivaku Dva such e zipy na pruty Moskyti era je na obou panelech u dver i na samotn ych dver ich i v zadn i c asti bivaku Zap in an i dver i je po cel e d elce tak aby zip pokr yval celou c ast az k vrchn i c asti Spickov a kvalita zipu Dod av a se s odn imatelnou podl azkou Pruhledn y panel dver i souc ast i balen i Dva otvory v predn i c asti pro kol iky coz umoznuje zmensit v ysku bivaku Zajistovac i body jsou opatreny gumov ymi popruhy Odoln e kol iky souc ast i balen i V yska 183cm